Kiedy zabieramy się za budowę naszego domu, z pewnością będzie nas czekało mnóstwo papierkowej roboty. Jedną z umów, które będziemy musieli podpisać jest umowa na budowę domu. Ważne, by dopilnować, aby było w niej zawarte wszystko to, co powinno. A w takim przypadku koniecznie musimy wiedzieć jak taka umowa wygląda. Co zatem powinno być w niej zawarte?
Przede wszystkim ważne, by pojawiły się tak precyzyjnie określone terminy realizacji kolejnych etapów budowy. Musi zostać podana konkretna data. Także w przypadku każdego etapu, musi zostać określony zakres robót, które zostaną wykonane, oraz przez kogo zostaną wykonane. Powinna także znaleźć się wzmianka o płacach. Muszą zostać uwzględnione terminy opłat oraz ich wysokości. Warto uważać, by nie wplątać się w płacenie fachowcom tak zwanych dniówek. Wówczas może okazać się, że straciliśmy kontrolę nad pracą robotników i terminy się rozmywają. Można określić cotygodniową ingerencję ze swojej strony, w postaci na przykład dostarczania nowych materiałów, które jak wynika z umowy mają właśnie zostać wykorzystane. To zapewni płynność pracy, a robotnicy będą ciągle musieli dokładnie wywiązywać się z prac za ubiegły tydzień. Pamiętajmy, by zawrzeć także kary umowne, które poniesie wykonawca, jeżeli nie będzie pracował terminowo. Często ten podpunkt będziemy musieli trochę bardziej uściślić, bo kierownik nie będzie chciał na to przystać. Wówczas uściślamy warunki, w jakich może dojść do opóźnień, typu trudne warunki pogodowe i inne, w zależności od uznania. Umowa musi także zawiera bezwzględny zakaz prac na innych budowach równolegle w tym samym czasie. Powinniśmy także zawrzeć informację o tym, że wszystkie błędy, które zostaną popełnione, będą naprawiane przez wykonawcę i na jego koszt. Zaznacz także, że masz prawo pojawiać się na buddowie tak często, jak tylko masz ochotę. Unikniesz dzięki temu późniejszego oskarżania o sprawdzanie, jeżeli będziesz pojawiał się na przykład codziennie.